Reklamacje

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące niezgodności, wady produktu lub jego uszkodzenia należy kierować na adres robert@termometrwifi.pl. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dołączyć zdjęcia reklamowanego produktu i / lub przesyłki.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

USZKODZONA PRZESYŁKA

W przypadku uszkodzenia przesyłki i/lub jej ubytku należy spisać protokół szkody z kurierem lub zgłosić reklamacje na ekranie paczkomatu. Protokół powinien zawierać zdjęcia przesyłki oraz szczegółowy opis uszkodzenia i /lub ubytków.

Dla przesyłek paczkomatowych należy zgłosić reklamacje bezpośrednio na ekranie paczkomatu lub sporządzić protokół szkody drogą online korzystając z linku poniżej:
https://inpost.pl/protokol

Następnie należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz ze sporządzonym protokołem szkody, opisem oraz zdjęciami drogą emial na adres: robert@termometrwifi.pl